صندلی رستورانی – خانگی پایه کروم R80

صندلی رستورانی-خانگی پایه کروم R80

رنگ:

قیمت :

مدل صندلی وزن(کیلوگرم) ارتفاع جلو کار تا نشیمنگاه ارتفاع کل کار عرض کار ارتفاع تا جلو پا جک ارتفاع جلوی کار تا نشیمنگاه در حالت باز بودن جک ها ارتفاع کل کار در حالت باز بودن جک ها ارتفاع دسته از نشیمن گاه
خانگی پایه کروم R80 7/500 45 80 59.5

Share: