میز غذاخوری

میز غذاخوری

رنگ:

قیمت :

مدل صندلی وزن(کیلوگرم) ارتفاع جلو کار تا نشیمنگاه ارتفاع کل کار عرض کار ارتفاع تا جلو پا جک ارتفاع جلوی کار تا نشیمنگاه در حالت باز بودن جک ها ارتفاع کل کار در حالت باز بودن جک ها ارتفاع دسته از نشیمن گاه
Jill Jill Jill Jill Jill Jill Jill Jill Jill Jill

Share: