vihan foam

تماس با ما +651 464 033 04

خیابان پیروزی

دوشنبه - شنبه 8 صبح - 8 عصر

ALT تصویر

نمونه سازی پلاستو فوم

  |    |  نمونه سازی پلاستو فوم

گروه ویهان فوم در مسیر ساخت و سفارش قالب های فوم و قالب های پلاستیک قبل از ساخت قالب اقدام به ماشین کاری نمونه سازی پلاستو فوم با ماشین های CNC می نماید و این فرایند باعث می شود که مشتری قبل از تولید قالب اطمینان داشته باشد که قطعه نهایی از قالب مطابق ظراحی و نقشه های مهندسی است.

Call Now Button